fbpx

Mer trafik med Google Ads

Få en Kostnadsfri Analys & Planering för dina Google ADS

Google Annonsering / ADS

Att använda sig av Google annonsering är det icke organiska sättet att ta sig högst upp på google listan. Man betalar helt enkelt för sin placering. Företag runt om i världen använder i snitt upp till 40% av sina intäkter på marknadsföring. Detta eftersom det utgör en stor del av den likviditet som kommer in till företag och därmed även ökar företagets omsättning.

Google Annonsering hjälper ditt företag synas på Google och att hamna högst upp på listan. Men det krävs mycket erfarenhet och kunskap för att kunna kostnadseffektivisera sina digitala marknadsföringskampanjer. Att buda på placering på bästa geografiska platserna och använda sig av rätt terminologi för att kunna generera de rätta kunderna. Det är också viktigt använda sig av analytiska program för att kunna få ut väsentlig data för att förbättra och ständigt förstå marknaden och behovet. Det är alltså en uppgift som måste granskas och vara noga finjusterad, samt skött varje dag. Vi använder oss av flertalet analytiska program och personal med mycket erfarenhet av just digital marknadsföring, allt för att dina investeringar ska ge dig så hög avkastning som möjligt.

designarrivals raket

Dina kunder finns på Google

Enligt uppgifter från Google tjänar de företag som använder sig av Google Ads i snitt 8 kr för varje krona de spenderar. Google Ads är ett mycket bra komplement till SEO (läs mer här), med en väl avvägd kombination av dessa har du helgarderat din närvaro på Google

Trafik med hjälp av Google Annonsering / Ads

Att annonsera på de sökord du vill synas på är en väldigt lönsam strategi. Om du redan har bra synlighet med hjälp av det organiska sättet (SEO) så är det fortfarande 30% av besökare som når hemsidor genom att trycka på annonser. Det är viktigt att vara medveten om att Google alltid visar annonser högst upp, vilket innebär att dina konkurrenter får en bättre placering trots att du har förstaplatsen organiskt. Det är därför viktigt att kombinera både SEO och Google ads för att lyckas locka alla potentiella kunder. Genom att analysera målgruppens beteendemönster, sökord samt konkurrenternas strategi hjälper vi dig nå toppen – bokstavligt talat.

google ads / google annonsering

Vad är Google Ads?

Google Ads är världens största verktyg för digital marknadsföring. Verktyget används av majoriteten av företag för att locka in kunder på deras hemsida.

Genom att använda Google Ads så kan du dels få sälj via din hemsida eller brand awareness. Google Ads hjälper dig att synas på Google och göra ditt företag lättillgängligt för kunder

FAQ

För att skapa en Google Ads-annonskampanj måste du först skapa ett Google Ads-konto. Sedan kan du ställa in kampanjens mål, välja rätt annonsformat och inriktning, skapa annonser och välja sökord eller målgruppsinställningar. Du behöver också ange budget och budstrategi för din kampanj. När du har konfigurerat allt kan du aktivera din kampanj och börja visa annonser för din målgrupp. denna algoritms kriterier vi optimerar. Genom en väl genomförd SEO belönas man med en hög ranking vid Google sökningar, vilket i sin tur drastiskt ökar chanserna att hittas av nya kunder.

Google annonsering erbjuder flera olika typer av annonser, inklusive sökannonser, displayannonser, shoppingannonser, videokampanjer och appannonser. Sökannonser visas i sökresultaten när användare söker efter specifika sökord. Displayannonser visas på webbplatser inom Googles annonsnätverk. Shoppingannonser är produktannonser som visas när användare söker efter relaterade produkter. Videokampanjer visas på YouTube och andra videoplattformar, och appannonser används för att marknadsföra mobilappar i Google Play-butiken och på andra platser.

Sökannonser visas i sökresultaten när användare söker efter specifika sökord. De är textbaserade annonser som vanligtvis visas över eller bredvid organiska sökresultat. Displayannonser å andra sidan visas på webbplatser inom Googles annonsnätverk. De kan vara i form av bilder, grafik, videor eller interaktiva annonser och är mer visuellt tilltalande än sökannonserna.

 1. Identifiera ditt kampanjmål: Först och främst behöver du klargöra vad du vill uppnå med din kampanj. Är det att öka försäljningen, generera leads eller öka varumärkesmedvetenheten? Detta hjälper dig att fokusera på relevanta sökord som är kopplade till ditt mål.

 2. Utför sökordsforskning: Använd verktyg som Google Ads Keyword Planner, Google Trends eller tredjepartsverktyg som SEMrush eller Moz Keyword Explorer för att utföra sökordsforskning. Skriv in relevanta termer och fraser som är kopplade till ditt företag eller dina produkter/tjänster. Dessa verktyg ger dig förslag på sökord och ger dig insikt i sökvolymer och konkurrensnivåer för varje sökord.

 3. Välj relevanta sökord: Utvärdera de föreslagna sökorden och välj de som är mest relevanta för din kampanj. Tänk på att välja både bredare sökord som når en bredare publik och mer specifika sökord som riktar sig till en mer nischad målgrupp. Du kan också använda matchningstyper för att styra exakt hur dina annonser visas baserat på sökordens precision.

 4. Undvik irrelevanta sökord: Likaså är det viktigt att identifiera och undvika sökord som kan vara irrelevanta för din kampanj. Detta kan inkludera ord eller fraser som inte är relevanta för dina produkter/tjänster eller sökningar som inte skulle generera önskad konvertering.

 5. Testa och justera: När du har valt dina sökord är det en bra idé att kontinuerligt testa och optimera dem. Du kan övervaka och analysera prestanda för varje sökord och göra justeringar baserat på klickfrekvens (CTR), konverteringsgrad och annan relevant data. Du kan också använda funktioner som negativa sökord för att utesluta irrelevanta sökningar och förbättra kvaliteten på dina klick.

Quality Score är en värdering som Google tilldelar dina sökord och annonser i Google Ads. Det är en mätning av relevansen och kvaliteten på din Google annonsering och destinationssidor i förhållande till de sökningar som användarna utför. Quality Score är ett viktigt faktor som påverkar hur dina annonser rankas och hur mycket du betalar för klick.

Quality Score bestäms av flera faktorer, inklusive:

 1. Sökordsrelevans: Hur väl matchar dina sökord dina annonser och destinationssidor? Det är viktigt att dina sökord är relevanta för annonstexten och den sida du länkar till.

 2. Annonstexternas kvalitet: Hur attraktiva och relevanta är dina annonstexter för användarna? Annonser som är tydliga, engagerande och relevanta för användarna tenderar att få högre Quality Score.

 3. Klickfrekvens (CTR): Hur stor andel av användarna som ser din annons klickar på den? En hög CTR indikerar att din annons är relevant och intressant för användarna, vilket kan bidra till en högre Quality Score.

 4. Destinationssidans kvalitet: Hur användarvänlig och relevant är den sida som användaren kommer till efter att ha klickat på annonsen? En relevant och välfungerande destinationssida kan bidra till en högre Quality Score.

Quality Score påverkar din Google Ads-annons genom att påverka två huvudsakliga faktorer:

 1. Annonsrankning: Quality Score används tillsammans med ditt bud och andra faktorer för att bestämma din annonsrankning. Annonsrankning avgör i vilken ordning dina annonser visas i förhållande till konkurrenternas annonser. Om du har en hög Quality Score kan du ha en bättre annonsrankning även med lägre bud än dina konkurrenter.

 2. Kostnad per klick (CPC): Quality Score påverkar också den faktiska kostnaden per klick du betalar. Om du har en hög Quality Score kan du få en rabatt på CPC och betala mindre för varje klick. Detta gör att du kan maximera din annonseringsbudget och få bättre avkastning på investeringen.

Det är viktigt att arbeta för att förbättra och upprätthålla en hög Quality Score genom att optimera dina annonser, sökordsval och destinationssidor. Genom att ha relevanta och attraktiva annonser som ger en bra användarupplevelse kan du förbättra din annonsposition och samtidigt minska kostnaderna för dina Google Ads-annonser.

 1. Förbättra annonstexterna: Skapa lockande och relevanta annonstexter som tydligt kommunicerar ditt budskap och lockar användarna att klicka. Inkludera relevanta sökord, starka försäljningsargument och ett tydligt erbjudande. Testa olika variationer av annonstexterna för att se vilka som ger bäst resultat.

 2. Använd relevanta och specifika sökord: Välj sökord som är relevanta för ditt erbjudande och som är kopplade till dina mål. Använd matchningstyper för att styra hur dina annonser visas baserat på sökordens precision. Undvik breda sökord som kan generera irrelevant trafik och fokusera istället på mer specifika sökord som riktar sig till din målgrupp.

 3. Optimerad destinationssida: Se till att den sida som användaren kommer till efter att ha klickat på annonsen är relevant, användarvänlig och optimerad för konverteringar. Förbättra sidans laddningstid, tydlighet och lockelse för att maximera konverteringsgraden.

 4. Använd annonsutvidgningar: Utvidga dina annonser med tillägg som tillhandahåller ytterligare information och ökar synligheten. Det kan inkludera sitelänkar, omdömen, telefonnummer eller platsinformation. Användning av annonsutvidgningar kan förbättra CTR och ge användarna mer information om ditt företag eller erbjudande.

 5. Testa olika annonser och kampanjer: Utför A/B-tester genom att jämföra olika annonser, kampanjer, sökord och budstrategier. Testa olika variationer för att identifiera vilka som ger bäst resultat och optimera dina kampanjer baserat på dessa insikter.

 6. Optimering av bud: Testa olika budstrategier, inklusive manuell budgivning och automatiserade budstrategier som konverteringsoptimering eller ROAS (Return on Ad Spend). Optimera dina bud baserat på konverteringsdata och lönsamhetsmål för att maximera avkastningen på din annonseringsbudget.

 7. Kontinuerlig övervakning och analys: Följ upp och analysera dina kampanjprestationer regelbundet. Identifiera framgångsfaktorer och områden som kan förbättras. Justera och optimera dina annonser baserat på data och insikter för att kontinuerligt förbättra prestandan.

Kostnad per klick (CPC) och kostnad per tusen visningar (CPM) är två vanliga prismodeller som används i Google Ads för att fakturera annonsörer. Här är en förklaring av vad dessa termer innebär:

 1. Kostnad per klick (CPC): Kostnad per klick (CPC) är en prismodell där du betalar varje gång någon klickar på din annons. CPC kan variera beroende på konkurrensen för de sökord eller målgrupper du riktar dig mot. CPC bestäms ofta genom en auktion där annonsörer tävlar om att visa sina annonser. Det kan också påverkas av ditt kvalitetsresultat och relevans för sökfrågan eller målgruppen. CPC är vanligt förekommande för sökannonser och textannonser på Google Ads.

 2. Kostnad per tusen visningar (CPM): Kostnad per tusen visningar (CPM) är en prismodell där du betalar för varje tusen visningar av din annons, oavsett om användaren klickar på den eller inte. CPM är vanligt för displayannonser, videoreklam och vissa annonser inom Googles Displaynätverk. När du väljer CPM-baserad prissättning betalar du för att exponeras för en stor publik, och din annons visas ett bestämt antal gånger per tusen visningar.

Det är viktigt att notera att både CPC och CPM kan variera beroende på olika faktorer, såsom bransch, konkurrens och målgrupp. Det är också möjligt att använda andra prismodeller i Google Ads, till exempel kostnad per konvertering (CPA) eller kostnad per visning (CPV) för videoreklam.

Valet mellan CPC och CPM beror på dina mål och kampanjstrategi. Om du fokuserar på att generera klick och direkttrafik till din webbplats kan CPC vara mer lämplig. Å andra sidan, om ditt mål är att öka varumärkesexponering och medvetenhet kan CPM vara mer fördelaktigt eftersom du betalar för visningar av din annons.

För att mäta framgången för dina Google Ads-kampanjer kan du använda olika metriker och mätvärden. Här är några viktiga mätningspunkter som kan hjälpa dig att bedöma prestandan och effektiviteten hos dina kampanjer:

 1. Klickfrekvens (CTR): Klickfrekvensen visar förhållandet mellan antalet klick på din annons och antalet visningar. En hög CTR indikerar att din annons är relevant och engagerande för din målgrupp.

 2. Konverteringsfrekvens: Konverteringsfrekvensen visar förhållandet mellan antalet konverteringar (till exempel köp, nedladdningar eller registreringar) och antalet klick på din annons. Detta ger en uppfattning om hur effektivt din annons driver önskade åtgärder.

 3. Kostnad per klick (CPC): Kostnaden per klick är den genomsnittliga kostnaden du betalar för varje klick på din annons. Det är viktigt att övervaka CPC för att optimera din budget och maximera avkastningen på din investering.

 4. Kostnad per konvertering (CPA): Kostnaden per konvertering mäter den genomsnittliga kostnaden för att generera en konvertering. Det ger dig insikt i hur effektivt du använder dina resurser för att nå dina konverteringsmål.

 5. Annonsposition: Annonspositionen visar var din annons visas på sökresultatsidan eller på andra platser inom Google annonsering. En högre annonsposition kan leda till ökad synlighet och klickfrekvens.

 6. Avkastning på annonsinvesteringen (ROAS eller ROI): ROAS eller ROI mäter avkastningen på din annonseringsinvestering genom att jämföra intäkterna du genererat med kostnaderna för annonserna. Detta ger dig en indikation på hur lönsamma dina kampanjer är.

 7. Målomvandlingsfrekvens: Om du har ställt in mål och spårar dem på din webbplats kan du mäta målomvandlingsfrekvensen. Detta visar hur många besökare som når dina fördefinierade mål, som att slutföra ett köp eller fylla i ett formulär.

Genom att regelbundet övervaka och analysera dessa mätvärden kan du bedöma framgången för dina Google Ads-kampanjer och ta informerade beslut om optimering och justeringar. Det kan vara användbart att använda Google Ads egna rapporteringsverktyg och att integrera dem med andra analysverktyg för att få en mer omfattande bild av kampanjprestationen.

Här är några bästa praxis för att skapa effektiva Google Ads-annonser:

 1. Tydlig och lockande rubrik: Skapa en rubrik som fångar användarens uppmärksamhet och är tydlig om vad din annons erbjuder. Använda relevanta sökord och inkludera ett attraktivt försäljningsargument.

 2. Lockande beskrivning: Skriv en beskrivning som tydligt kommunicerar de fördelar eller lösningar som din produkt eller tjänst erbjuder. Använda incitament som specialerbjudanden, rabatter eller unika egenskaper för att locka användare till att klicka på din annons.

 3. Relevant målgrupp: Identifiera och rikta dig mot en relevant målgrupp som är intresserad av ditt erbjudande. Använda specifika sökord, geografisk inriktning och andra relevanta faktorer för att säkerställa att dina annonser visas för rätt människor.

 4. Använda relevanta annonstillägg: Dra nytta av annonstillägg som sitelänkar, omdömen, telefonnummer eller platsinformation för att ge mer information och öka synligheten för dina annonser. Annonstillägg kan förbättra annonsernas prestanda och öka chansen att användare klickar på dem.

 5. Anpassade erbjudanden: Om möjligt, inkludera anpassade erbjudanden eller kampanjer i dina annonser för att locka användare till att agera. Erbjudanden som rabatter, gratisprover eller begränsade tidsperioder kan öka lockelsen och öka konverteringarna.

 6. Anpassade annonser för olika kanaler: Om du marknadsför på olika kanaler som sök, display eller video, anpassa dina annonser för varje kanal. Optimerad annonstext, format och design för respektive kanal kan förbättra effektiviteten hos dina annonser på varje plattform.

 7. A/B-testning: Testa olika variationer av dina annonser för att se vilka som ger bäst resultat. Testa olika rubriker, beskrivningar, CTA (Call to Action) och visuella element för att identifiera vad som fungerar bäst för din målgrupp.

 8. Kontinuerlig övervakning och optimering: Följ upp och analysera dina annonsprestationer regelbundet. Optimera dina annonser baserat på data och insikter för att förbättra resultat och avkastning över tiden.

Remarketing på Google Ads är en strategi som gör det möjligt att visa annonser för personer som tidigare har interagerat med din webbplats, app eller andra digitala egendomar. Det är en kraftfull metod för att nå ut till tidigare besökare och påminna dem om ditt varumärke eller locka dem tillbaka för att slutföra en konvertering. Här är hur remarketing fungerar på Google Ads:

 1. Taggning: För att kunna använda remarketing behöver du implementera en remarketing-tagg på din webbplats eller i din app. Detta är en kodsnutt som samlar in information om användares beteende och skapar en målgrupp av tidigare besökare.

 2. Skapa remarketinglistor: Med remarketing-taggen kan du skapa remarketinglistor baserat på olika kriterier, till exempel alla besökare, specifika sidor de har besökt eller åtgärder de har vidtagit på din webbplats. Genom att skapa olika remarketinglistor kan du rikta dina annonser mer precist mot specifika målgrupper.

 3. Skapa remarketingkampanjer: När du har skapat dina remarketinglistor kan du skapa remarketingkampanjer i Google Ads. Du kan välja vilka listor du vill rikta dig mot och skapa anpassade annonstexter eller annonsformat som är relevanta för dessa målgrupper.

 4. Annonsering: När dina remarketingkampanjer är aktiva kommer dina annonser att visas för de användare som är med i dina remarketinglistor när de surfar på webbplatser och appar inom Googles annonseringsnätverk. Det kan vara i form av textannonser, bildannonser eller videor.

 5. Anpassade erbjudanden och segmentering: Med remarketing kan du också skapa anpassade erbjudanden och segmentering baserat på användares tidigare beteende. Till exempel kan du visa annonser med rabatter eller specialerbjudanden till användare som har visat intresse för specifika produkter eller tjänster.

 6. Uppföljning och optimering: Det är viktigt att följa upp och optimera dina remarketingkampanjer regelbundet. Analysera prestandadata för att se hur effektiva dina annonser är och göra eventuella justeringar, till exempel att ändra bud, förbättra annonstexterna eller justera målgrupperna.

Annonstexterna och annonsutvidgningarna spelar en viktig roll för att påverka prestandan och effektiviteten hos dina Google Ads-annonser. Här är hur dessa element påverkar dina annonser:

 1. Annonstexterna: Annonstexterna är den huvudsakliga delen av din annons och är det första som användare ser när de möter din annons. Här är några sätt på vilka annonstexterna påverkar dina annonser:

  • Relevans och lockelse: Genom att skapa relevanta och lockande annonstexter kan du öka chansen att användare klickar på dina annonser. Använd relevanta sökord och inkludera starka försäljningsargument och unika fördelar för att locka användare att klicka på din annons istället för konkurrenternas.

  • Klickfrekvens (CTR): Annonstexterna har en direkt inverkan på din klickfrekvens (CTR), som mäter andelen användare som klickar på din annons i förhållande till antalet visningar. Genom att skapa engagerande och lockande annonstexter kan du öka din CTR, vilket kan leda till bättre annonserankning och lägre kostnad per klick.

  • Kvalitetspoäng (Quality Score): Annonstexterna är en av faktorerna som påverkar din Quality Score, som är en värdering av relevansen och kvaliteten på dina annonser och destinationssidor. Bättre annonstexter kan bidra till en högre Quality Score, vilket kan resultera i bättre annonsposition och lägre kostnad per klick.

 2. Annonsutvidgningar: Annonsutvidgningar är extra element som du kan lägga till i dina annonser för att ge ytterligare information och öka synligheten. Här är några fördelar med annonsutvidgningar:

  • Mer information: Annonsutvidgningar ger dig möjlighet att inkludera mer information om ditt företag, produkter/tjänster eller specialerbjudanden. Det kan vara sitelänkar som leder till specifika sidor på din webbplats, telefonnummer, omdömen eller platsinformation.

  • Ökad synlighet: Genom att använda annonsutvidgningar kan du ta upp mer plats på sökresultatsidan och få din annons att sticka ut bland konkurrenterna. Detta kan locka användare att klicka på din annons istället för andra annonser.

  • Bättre kundupplevelse: Genom att tillhandahålla mer information direkt i annonserna kan annonsutvidgningar hjälpa användare att fatta beslut och förbättra den övergripande kundupplevelsen. Detta kan leda till högre konverteringsgrad och bättre resultat från dina annonser.

Absolut! Google Ads erbjuder specifika annonsformat och funktioner för att marknadsföra mobilappar och nå ut till potentiella användare. Här är några sätt du kan använda Google Ads för att marknadsföra din app:

 1. Appannonser i Google Search: Du kan skapa appannonser som visas i sökresultaten när användare söker efter relevanta sökord relaterade till din app. Dessa annonser innehåller en titel, beskrivningstext och en direkt nedladdningslänk till din app i Google Play Store eller Apple App Store.

 2. Displayannonser för appinstallationer: Displayannonserna för appinstallationer visas på webbplatser inom Googles annonsnätverk och kan nå ut till en bredare publik. Dessa annonser kan innehålla grafik, bilder och anpassade meddelanden för att locka användare att ladda ner din app.

 3. Universal App Campaigns (Universeella appkampanjer): Universal App Campaigns är en typ av kampanj i Google Ads som gör det enkelt att marknadsföra din app över flera Google-plattformar, inklusive Sök, Display, YouTube och Google Play Store-sökningar. Du anger bara din budget och mål, och Google optimerar automatiskt din kampanj för att maximera appinstallationer.

 4. Videoannonser på YouTube: Genom att använda videoannonser på YouTube kan du marknadsföra din app genom engagerande videomaterial. Du kan skapa TrueView-annonser som låter användarna välja om de vill titta på din annons och betalar endast när användare tittar på en viss tid eller interagerar med din annons.

Let's shoot for the stars!

Är du intresserad av att synas på Google och har du frågor angående processen eller är redo för uppskjut i den digitala världen redan nu, vänligen fyll i några rader i formuläret eller maila oss på info@designarrivals.com så hör vi av oss inom kort!